Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Muziekonderwijs op de basisscholen

Muziekonderwijs op de basisscholen BS Gerardus Majella en BS Frans Postma
Taal en rekenen vormen een belangrijke basis voor schoolsucces en uiteraard voor toekomstig succes,
maar ook de sociale en emotionele vaardigheden, de creatieve vakken (waaronder muzikale vorming),
het bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie. De basisscholen vinden het belangrijk dat kinderen zich
breed kunnen oriënteren op de wereld en stimuleren de ontwikkeling van elk kind tot een
evenwichtig, gelukkig en goed mens. Hierbij zoeken ze de samenwerking met partners in de omgeving
van de school.
Muziekonderwijs draagt zondermeer bij aan de ontwikkeling van kinderen. De basisscholen
Gerardus Majella en Frans Postma werken samen met onze harmonie St. Gerardus Heksenberg om
kinderen de mogelijkheid te bieden zich muzikaal te ontwikkelen. Dit doen ze in samenwerking met
muziekschool Schunck*
Naschools wordt er jaarlijks een muziekproject gehouden waarbij kinderen die interesse tonen voor de
blaasmuziek hun talenten kunnen ontwikkelen.


Lees verder