Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Motiveren oefenen door ouders

Net als het oefenen van taal en rekenen is het voor de kinderen ook belangrijk dat, als ze individuele lessen volgen, ze ook met enige regelmaat thuis wat oefenen op het instrument. Hoe regelmatiger dit gebeurt hoe sneller de vorderingen van het kind op het instrument zijn en hoe sneller de muziekdocent het kind het bespelen van het instrument goed kan aanleren.Het motiveren om dagelijks, of in elk geval een aantal keer in de week, korte tijd te oefenen op het instrument is iets waar ouders een belangrijke bijdrage in kunnen leveren.

Als uw kind merkt dat het bespelen van het instrument door regelmatig te oefenen steeds beter en makkelijker gaat zal de zin en het enthousiasme toenemen.

Lees verder