Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Onderhoud instrument

Het instrument dat door de harmonie aan uw kind wordt geleend is kostbaar en vaak kwetsbaar. Elk instrument dient daarom met zorg en enige voorzichtigheid gebruikt worden.

Houtinstrumenten (klarinet, dwarsfluit, saxofoon) moeten na het oefenen kort gedroogd worden door er een droogdoek enkele malen doorheen te trekken. De verzilverde kleppen moeten ook kort met een zilverdoek afgeveegd worden. Dit hoort bij de standaard uitrusting van het instrument en vindt u in het koffer waarin het instrument bewaard en veilig vervoerd wordt.

De harmonie stelt per lesjaar een aantal rietjes voor houtinstrumenten beschikbaar.

Koperinstrumenten (zoals trompet, trombone en hoorn) moeten na het oefenen kort met een doek
schoon geveegd worden daar waar je het instrument vasthoudt.
Als er iets aan het instrument mankeert laat dit dan aan de contactpersoon van de harmonie weten
zodat een eventueel benodigde reparatie of onderhoudsbeurt uitgevoerd kan worden.

Lees verder